Vycvik koní - Lenka Charvátová

Na našem ranči se zabývám výcvikem především koní mimochodných plemen a to hlavně z našeho vlastního chovu.
Nicméně jsem vstřícná k výpomoci i s jiným koněm, případně dojet pomoci s koněm do místa jeho ustájení. Práci s koňmi se věnuji  intenzivně 12 let a mám mnoho zkušeností s různými typy koní a různými problémy a jejich řešeními. Má práce na kterou se nejvíce soustředím a kterou mohu nabídnout svým zákazníkům coby trenér, je pomoc koni a jeho člověku, aby z nich byli harmoničtí partneři, kteří si vzájemně dobře rozumějí, dobře spolu vychází a mají zdravý základ pro jakoukoli další práci, anebo zábavu. Nevěnuji se tréninku žádné sportovní disciplíny, ale vytváření dobrého vztahu koně a člověka, protože to považuji za ten nejdůležitější základ a výchozí bod k jakékoli činnosti, která koně a jeho majitele potom dál čeká a to i k jakékoli sportovní disciplíně. Zároveň tuto práci považuji ve světě jezdectví za velké poslání, ačkoli je dost často podceňovaná. Dle mé zkušenosti se ovšem opravdu nesmírně vyplatí věnovat extrémní pozornost, čas a péči přípravě koně už od základu. Sem patří nejdříve vybudování pozitivního vztahu s člověkem, což je fáze, která se bohužel dost často úplně vynechává a rovnou se přikročí k výcviku, aby se neztrácel čas. To je první chyba, kde může vznikat podhoubí k závažným a často i velice nebezpečným problémům. Dále sem patří citlivá a individuální příprava koně na obsednutí, s ohledem na jeho osobitý charakter, samotné obsednutí a následný základní výcvik koně. Na své cestě jsem potkala několik učitelů, kteří pro mně byli nesmírně důležití a inspirativní. Nejvíce mi pomohl do "duše koně" nahlédnout můj kamarád Franta Špatný, který mi ukázal, jak fascinující může vztah mezi koněm a člověkem být a jak se kůň a jeho majitel hluboce vzájemně ovlivňují a zrcadlí v sobě navzájem. Důležite "know how", především při práci ze země, kterou považuji za klíčovou, naučil mne a mou dceru Giulii, která mi při výcviku koní občas asistuje,  další mistr metody natural horsemanship -pan Maťátko. Veškeré spolupráce s těmito nestárnoucími, pohodovými, srdcovými  horsemany si velmi  vážím. Abych se dále rozvíjela, občas navštěvuji různé kurzy i jiných "koňských guru" a snažím se vzít si z jejich metod  takovou inspiraci, která se dobře propojuje s mou vlastní prací. Ze všeho nejvíc jsem se ale naučila přímo od koní. Jelikož nabízím na našem ranči turistiku v sedle, je pro mne nadevše důležité mít naprosto spolehlivé "hodné" koně , kteří jsou pro mé zákazníky snadno ovladatelní , bezpeční a spolehliví. To znamená že to bezpodmínečně musí být koně s dobrým vztahem k lidem a bez zlozvyků. Výcvik našich koní k tomu, aby byli právě takovými mne toho naučil mnoho. Mít chov koní přímo doma, být svědkem toho, jak se rodí, rostou, vyvíjejí hříbata a pracovat denně  s mnoha mladými koňmi různých povah je pro mne sbírkou zkušeností, které bych nemohla získat nijak jinak. Při práci s tzv. "problematickým" koněm mne zajímá kde je příčina problému a jak vznikl a snažím se o to, aby se tato příčina už neopakovala a aby se vytvořily nové, správné návyky mezi koněm a jeho majitelem. Proto moc nevěřím tomu, že když má majitel problém se svým koněm, může ho jednoduše odvézt k trenérovi, nechat ho "opravit", s tím že kůň mu potom bude "fungovat". Dle mého názoru se dříve nebo později vše vrátí do špatných kolejí, pokud se majitel nenaučí správně se svým koněm pracovat sám. K tomu se mu snažím pomoci coby trenér. Vím, že je zde potřeba velkého pochopení nejen pro koně, ale i pro člověka a nejde to bez klidného a individuálního přístupu. Je mi naprosto jasné, že z obchodního  hlediska je pro trenéra nejlepší uspořádat seminář pro mnoho účastníků, kde se učí všichni naráz. Na takovýchto akcích jsem si ale všimla, že je zde všechno hodně ovlivněno nervozitou. Spousta lidí, spousta koní, málo času a prostoru pro individuální přístup. Kůň je nervózní protože je v cizím prostředí, kde je spousta různých vlivů, majitel je nervózní, protože je nervózní kůň a protože se na něj dívá spousta lidí a protože nechce před koňským guru vypadat jako blbec. To je atmosféra, kde se jen těžko dá najít klid a pocítit, jak to mezi koněm a člověkem nádherně začíná fungovat, když se napojí jeden na druhého. Proto myslím, že někdy může být přínosnější zůstat v klidném prostředí bez mnoha přihlížejících, dát všemu čas  a svou práci s koněm udělat a  prodiskutovat s trenérem, který je ochoten se vám dvěma věnovat individuálně. 

                                            Ceník výcviku koní
 práce s problematickým koněm na jízdárně nebo v kruhové ohradě  smluvní cena dle náročnosti a nebezpečnosti - 500-1000,- Kč / 1 hodina 
 práce s problematickým koněm mimo jízdárnu či kruhovou ohradu

 smluvní cena dle náročnosti a nebezpečnosti - 1000- 2000,- Kč/ 1 hodina 
 příprava  koně na obsedání 


 300,- Kč / 1 hodina 
 obsednutí  koně ( na koně je možné nasednout, nese jezdce při lonžování oběma směry) 


 5000- Kč 
 základní výcvik po obsednutí  ( základní přiježděnost na jízdárně- krok, klus, cval )


 10 0000,- Kč 
 výcvik koně v terénu ( kůň se bezpečně a spolehlivě pohybuje s jezdcem různě obtížným terénem, umí překonávat přírodní překážky, zvládá přechod přes vodu. Bezpečný krok, klus i cval na volných prostranstvích.

 15000,- Kč 
 výcvik koně a jezdce v terénu- kurz  o tom, jak si sám vycvičit koně, který se spolehlivě a bezpečně pohybuje různě náročným terénem, překonává přírodní překážky, nebojí se vody a je schopen bezpečného kroku, klusu a cvalu na volném prostranství

 20 000,- Kč
 vedení při přípravě  koně na obsednutí s majitelem 


 500,-Kč / 1 hodina 
vedení při  obsednutí koně majitelem ( výuka správného postupu) 


 6000,- Kč 
 vedení při základním výcviku koně majitelem  ( individuální kurz o tom,  jak naučit koně základní přiježděnosti na jízdárně v kroku, klusu a cvalu) 

 25 000,- Kč 
 výcvik koně v mimochodu


 600,- Kč /1 h
 certifikace chovného koně u Kentucky Mountain Saddle Horse Association 


 10 000,- Kč 

Comments